Varpu Kohvakka

Teatteri-ilmaisun ohjaaja
varpu.kohvakka@gmail.com

Taide on silta ihmisten välillä

Sovellan draama- ja teatterilähtöisiä menetelmiä erilaisten toimijoiden kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä koulumaailman tarpeisiin. Draama- ja teatterilähtöiset menetelmät tarjoavat luovia keinoja käsitellä erilaisia ilmiöitä, aiheita tai ongelmia. Tavoitteena on nostaa esiin erilaisia näkökulmia ja rakentaa dialogisuutta.

Työskentelyni perustan muodostavat vuorovaikutteisuus, toiminnallisuus ja osallistavuus. Haluan työlläni mahdollistaa tilaa itsensä ja toisen kohtaamiselle.

Työpajat: Elävä soittorasia

varpu_sarja.jpgTallenna